Get Adobe Flash player

Stavba prvního úseku metra D potrvá 7,5 roku

PRAHA - Dopravní podnik hlavního města Prahy vypsal veřejnou zakázku na stavbu první části nové linky D pražského metra v úseku Pankrác - Olbrachtova. První úsek je nejhlubší a nejkomplikovanější částí metra D.

V hodnocení stavebních nabídek bude mít nejvyšší váhu z 80 procent cena. Zbývajících 20 procent bude hodnocena odbornost firmy...


Projekt přestupní stanice Pankrác na trasách C a D (vizualizace, Metroprojekt).

Stavba na Pankrácké pláni bude probíhat v geologicky nejsložitějších podmínkách, pod stávající tratí metra C. Doba výstavby prvního úseku bude 7,5 roku a předpokládaná hodnota nadlimitní sektorové veřejné zakázky činí 10,8 miliardy korun. Lhůta pro podání závazných nabídek je do 60 dnů od vypsání zakázky. Dopravní podnik je bude následně hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Smlouvu s vítězem plánuje dopravní podnik podepsat do konce června 2020 a po získání pravomocného stavebního povolení začít se stavbou prvního úseku metra D v průběhu letošního léta.

Zhotovitel prvního úseku metra D naváže ve dvou lokalitách na probíhající geologický průzkum, který bude dokončen do letošního července. Úkolem zhotovitele bude vyrazit a postavit přestupní stanici Pankrác D a její napojení na stávající metro C, dále stanici Olbrachtova a traťové tunely mezi nimi včetně osazení veškeré elektroinstalace, kolejí, výtahů, eskalátorů a dopravní infrastruktury. Vzhledem ke složitým geologickým podmínkám na Pankrácké pláni a vedení prvního úseku metra D v těsné blízkosti stávajícího tubusu metra C mezi stanicemi Pankrác a Budějovická se očekává jeho budování až 90 měsíců od převzetí staveniště.


Současná stanice Pankrác by se měla změnit v přestupní stanici (19. června 2019, Filip Vlček).

Kromě základní a profesní způsobilosti požaduje dopravní podnik po zhotoviteli také splnění ekonomické a technické kvalifikace. V případě ekonomické kvalifikace nesmí celkový roční obrat dodavatele činit méně než 5 miliard korun v žádném z bezprostředně předcházejících tří uzavřených účetních období. Splněním technické kvalifikace se dodavatel musí prokázat předložením seznamu stavebních prací za posledních 10 let, přičemž v rámci toho zrealizoval výstavbu nejméně tří dopravních tunelových staveb s raženými tunelovými úseky a výstavbu nejméně jedné drážní tunelové stavby s raženými tunelovými úseky s finančním objemem prací minimálně 100 milionů korun. Další požadavky na technickou kvalifikaci jsou i v oblasti dodávek silnoproudých a slaboproudých rozvodů, vzduchotechniky, výtahů či eskalátorů v dopravní tunelové stavbě v příslušných finančních objemech.

"Odškrtáváme si úspěšně další a další úkoly na cestě k metru D. Jsem velmi rád, že příprava běží tak rychle. Při svém nástupu do funkce jsem jen snil o tom, že bychom za pouhý rok stihli podat žádost o stavební povolení a mít úspěšně zahájený geologický průzkum. Povedlo se. Teď máme vypsanou veřejnou zakázku, Dopravní podnik je připravený uzavřít smlouvu do konce června a v létě můžeme začít stavět. Výhodou navíc je, že nový zhotovitel naváže na geologický průzkum a vzniklé stavby téměř beze zbytku využijeme," uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.


Poloha dlouhodobě konečné stanice Olbrachtova (vizualizace, Metroprojekt).

"Výstavba metra D je stavba, která má bezchybně sloužit stovkám milionům cestujícím další desítky let. Proto máme zájem do tendru na výstavbu prvního a nejsložitějšího úseku metra D přilákat do Prahy co nejvíce renomovaných a zkušených společností se silným zázemím, které zde mohou využít znalosti ze svých doposud realizovaných obdobných projektů," řekl generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy Petr Witowski. Závazná nabídková cena bude mít v celkovém hodnocení 80% váhu. Zbývajících 20% váhu budou mít přesně definované zkušenosti a reference vybraných členů odborného personálu dodavatele.

Vypsání veřejné zakázky na zhotovení Provozního úseku I.D pražského metra v úseku Pankrác - Olbrachtova navazuje na předběžnou tržní konzultaci, kterou dopravní podnik provedl v průběhu podzimu 2019 s cílem ověřit nastavení zadávacích podmínek tak, aby byla zejména umožněna účast na zadávacím řízení co nejširšímu okruhu dodavatelů, kteří by byli objektivně schopni veřejnou zakázku zrealizovat. Předběžné tržní konzultace se aktivně zúčastnilo osm společností. 


Jeden z vestibulů stanice Olbrachtova na trase D (vizualizace, Metroprojekt).

Praha teď

zdroj: http://worldcamera.net/

zdroj: http://worldcamera.net

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

Redakce Praha:

201 praha
Krajská redakce Vlčoun.cz:
- Filip Vlček
- Michal Fořt
- Jakub Lachout
- Ondra Kašpárek
- Vojta Beneš
- Antonín Jelínek

Chcete posílit náš tým?
Možná hledáme právě vás!
Více informací zde.

Ptáme se vás:

Je správné, že stát nabízí rychlíkové železniční linky soukromým dopravcům?
 

Naši mediální partneři:

      

20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!