Get Adobe Flash player

Jubilejní X. Pražská muzejní noc 2013

PRAHA - Přípravy na červnový desátý ročník Pražské muzejní noci vrcholily, už se dokonce distribuovaly brožury se seznamem zúčastněných institucí včetně jízdních řádů zvláštní linek, když do metropole vtrhla velká voda.

Organizátoři této stále oblíbenější akce tak stanuli před rozhodnutím: Uspořádat akci ve zpustošelé Praze a nebo ji odložit...?


Noční spoj linky číslo 1 na Staroměstské. Foceno 15. září 2013.

Všichni nakonec víme, jak to dopadlo. V úterý 4. června proto bylo na webovky umístěno prohlášení, že "...se 10. ročník Pražské muzejní noci v termínu 8. června 2013 neuskuteční, a to z důvodu povodňové situace."

Mezi důvody patřilo také snížení počtu autobusů, které kvůli nasazení na náhradní dopravu nebylo možné využít na speciální linky.


Najíždějící autobus u zastávky Staroměstská. Foceno 14. září 2013.

Až v závěru července byl oznámen náhradní termín akce na sobotu 14. září. "Ani v náhradním termínu nebudou návštěvníci během noční prohlídky muzeí a galerií ochuzeni o bohatý doprovodný program," ubezpečoval web Pražské muzejní noci.

Zmínil i to, že lidé nebudou ochuzeni o vstupy zdarma nebo bezplatnou přepravu autobusy pražského dopravního podniku.


Muzejní noc v Praze otevřela desítky objektů. Foceno 14. září 2013.

Jubilejního desátého ročníku Pražské muzejní noci se zúčastnilo 40 pražských institucí v celkem 69 objektech. Oproti roku 2012 se přidala jedna instituce a přibyly čtyři objekty, které mohli návštěvníci obhlédnout.

Přípravy na akci začaly už v pátek, kdy byl lidem před Národním muzeem a na náměstí Jana Palacha k dispozici stan Muzejní noci.


Dispečeři byli po celou dobu na místě. Foceno 14. září 2013.

A právě náměstí Jana Palacha "Staroměstská" bylo opět centrálním přestupním bodem devíti speciálních Muzejních linek.

Přímo u zastávky Staroměstská bylo možné navštívit Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Galerii hlavního města v Městské knihovně, samotnou Městskou knihovnu, Klausovou a Španělskou synagogu a Dům u Kamenného zvonu.


Konečná zastávka linky číslo 1 na Vítkově. Foceno 14. září 2013.

Linka číslo 1 (interně 771) vyjela ze Staroměstské a pokračovala přes zastávky Nemocnice Na Františku, Dlouhá třída, Náměstí Republiky, Florenc a Armádní muzeum na Vítkov. Při cestě zpět obsluhovala stejné zastávky.

Na trase bylo možné navštívit Klášter svaté Anežky České a Poštovní muzeum (Nemocnice na Františku), Bulharský kulturní institut (Dlouhá třída), Muzeum hlavního města Prahy (Florenc), Armádní muzeum Žižkov (Armádní muzeum) a Národní památník na Vítkově (Vítkov).

Stáhněte si...
- Linkový jízdní řád linky číslo 1 si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Staroměstská si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Vítkov si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)


Linka číslo 2 spojovala Staroměstskou s Trojou. Foceno 14. září 2013.

Linka číslo 2 (interně 772) si to ze Staroměstské namířila přes zastávky Veletržní palác, Výstaviště Holešovice a Nádraží Holešovice do zastávky Zoologická zahrada. Ta byla pro účely Muzejní noci přejmenována na "Troja".

Trasa linky obsluhovala Veletržní palác a The Chemistry Gallery (Veletržní palác), Lapidárium (Výstaviště Holešovice), Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky (Nádraží Holešovice) a Botanickou zahradu hlavního města Prahy (Troja).

Stáhněte si...
- Linkový jízdní řád linky číslo 2 si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Staroměstská si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Troja si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)


Na Vyšehrad jezdila linka číslo 3 kloubovými autobusy. Foceno 14. září 2013.

Linka číslo 3 (interně 773) byla nejvyužívanější linkou okružního charakteru. Obsluhovala zastávky Nemocnice Na Františku, Hlavní nádraží (ve směru zpět), Muzeum (ve směru tam), I. P. Pavlova, Karlov (jen ve směru tam) a Vyšehrad.

Zpřístupněny byly areály Kláštera svaté Anežky České a Poštovní muzeum (Nemocnice Na Františku), Nová budova Národního muzea, Galerie Emilie Patočkové, Francouzský institut, Galerie 1 a Langhans galerie (Hlavní nádraží, resp. Muzeum), Hrdličkovo muzeum člověka Univerzity Karlovy a Muzeum Antonína Dvořáka (I. P. Pavlova), Muzeum Policie ČR (Karlov) a Galerie Vyšehrad spolu s Cihelnou bránou (Vyšehrad).

Stáhněte si...
- Linkový jízdní řád linky číslo 3 si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Staroměstská si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Vyšehrad si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)


Staroměstskou s Hradčanským náměstím spojovala linka číslo 4. Foceno 14. září 2013.

Linka číslo 4 (interně 774) byla druhou nejkratší linkou. Z centrálníh bodu vyjela přes Mánesův most na Malostranskou a dále do zastávek Hradčanská, Vozovna Střešovice, Hradčanské náměstí, Pražský hrad a přes Malostranskou zpět do centra.

Lidé díky této lince mohli navštívit Národní pedagogické muzeum a knihovnu Jana Ámose Komenského a Valdštejnskou jízdárnu (Malostranská), Muzeum městské hromadné dopravy ve Střešovicích (Vozovna Střešovice) a Schwarzenberský, Šternberský a Salmovský palác a Galerii Josefa Sudka (Hradčanské náměstí). Zastávky Hradčanská a Pražský hrad sloužily pro lepší dopravní obslužnost.

Stáhněte si...
- Linkový jízdní řád linky číslo 4 si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Staroměstská si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Hradčanské náměstí si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)


Linka číslo 5 byla okružní a jezdila jednosměrně. Foceno 14. září 2013.

Linka číslo 5 (interně 775) je další z okružních linek. Ze Staroměstské jela přes Karlovy lázně, Masarykovo nábřeží, Švandovo divadlo, Hellichovu a Malostranské náměstí na Malostranskou, odkud se vrátila zpět na Staroměstskou.

Šlo patrně o nejkulturnější linku, neboť se na ní nacházelo celkem 16 institucí. Šlo o Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Staroměstskou mosteckou věž, Muzeum Bedřicha Smetany, Colloredo-Mansfeldský palác, Knihovnu Václava Havla a Kino Ponrepo (Karlovy lázně), Zpěvácký spolek Hlahol, Goethe-Institut a Galerie CZD (Masarykovo nábřeží), Národopisné muzeum Musaion (Švandovo divadlo), České muzeum hudby (Hellichova), Galerie Akademie múzických umění, Muzeum Montanelli, Svatomikulášská městská zvonice a Národní pedagogické muzeum a knihovnu Jana Ámose Komenského (Malostranské náměstí) a Vladštejnskou jízdárnu (Malostranská).

 Stáhněte si...
- Linkový jízdní řád linky číslo 5 si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Staroměstská si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Švandovo divadlo si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)


Spoje linky číslo 6 jezdily do Kbel nebo až do Ctěnic. Foceno 14. září 2013.

Linka číslo 6 (interně 776) byla jediná linka s variantní konečnou zastávkou. Základní trasa vedla ze Staroměstské přímo přes zastávku Letňany do zastávky Letecké muzeum. Vybrané spoje pak pokračovaly do zastávky Ctěnice.

Linka spojovala centrální přestupní bod s odlehlejšími institucemi, a sice s Leteckým muzeem ve Kbelích (Letecké muzeum) a vybrané spoje pak se zámkem a krásným zámeckým parkem ve Ctěnicích (Ctěnice). Ten byl nejvíce navštěvovaný až po 21.00 hodině, neboť ve večerních hodinách nebývá obvykle přístupný.

 Stáhněte si...
- Linkový jízdní řád linky číslo 6 si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Staroměstská si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Ctěnice si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)


Autobus linky číslo 7 objíždí spoj linky 9 čekající na čas odjezdu. Foceno 14. září 2013.

Trasa linky číslo 7 (interně 777) měla také okružní charakter a vedla přes zastávky Malostranská, Sparta a Muzejní.

Na její trase bylo možné navštívit Národní pedagogické muzeum a knihovnu Jana Ámose Komenského a Valdštejnskou jízdárnu (Malostranská), Muzeum kávy Alchymista (Sparta) a Národní technické muzeum a Národní zemědělské muzeum (Muzejní).

Stáhněte si...
- Linkový jízdní řád linky číslo 7 si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Staroměstská si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Muzejní si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)


Jedním z posledních spojů po skončení akce byla linka 8. Foceno 15. září 2013.

Linka číslo 8 (interně 778) spojovala Staroměstskou se zastávkami Korunovační, Pelléova, Dejvická, Vozovna Střešovice a U Kaštanu se zastávkou Obora Hvězda v Břevnově.

I touto linkou mohli lidé navštívit Muzeum kávy Alchymista (Korunovační), dále Galerii Anderle a Malou vilu Památníku národního písemnictví (Pelléova), Městskou knihovnu - Pobočku Dejvice, Národní technickou knihovnu a Fakultu architektury ČVUT (Dejvická), Muzeum městské hromadné dopravy (Vozovna Střešovice), Muzeum a archiv populární hudby (U Kaštanu) a Letohrádek Hvězda (Obora Hvězda).

Stáhněte si...
- Linkový jízdní řád linky číslo 8 si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Staroměstská si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Obora Hvězda si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)


Linka číslo 9 u Armádního muzea, v pozadí Divadlo Ponec. Foceno 14. září 2013.

Linka číslo 9 (interně 779) byla poslední linkou, která vyjížděla ze Staroměstské. Její okružní trasa vedla přes zastávky Karlovy lázně, Masarykovo nábřeží, Výtoň, Albertov, Botanická zahrada, Lípová, I. P. Pavlova, I. P. Pavlova, Hlavní nádraží, Armádní muzeum, Florenc, Náměstí Republiky, Dlouhá třída a Nemocnice Na Františku na Staroměstskou.

Na trase této linky bylo možné navštívit Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Staroměstskou mosteckou věž, Muzeum Bedřicha Smetany, Colloredo-Mansfeldský palác, Knihovnu Václava Havla a Kino Ponrepo (Karlovy lázně), Zpěvácký spolek Hlahol a Goethe-Institut a Galerie CZD (Masarykovo nábřeží), Podskalskou celnici na Výtoni (Výtoň), Chlupáčovo muzeum historie Země, Mineralogické muzeum a Mapovou sbírku (Albertov), Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Botanická zahrada), Muzeum Antonína Dvořáka, Novoměstskou radnici, Hrdličkovo muzeum člověka, Francouzský institut v Praze a Galerii 1 (Lípová), Dům národnostních menšin (I. P. Pavlova), Novou budovu Národního muzea (Hlavní nádraží), Armádní muzeum na Žižkově (Armádní muzeum), Muzeum hlavního města Prahy (Florenc), Bulharský kulturní institut (Dlouhá třída) a Klášter Anežky České a Poštovní muzeum (Nemocnice Na Františku).

Stáhněte si...
- Linkový jízdní řád linky číslo 9 si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Staroměstská si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Výtoň si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)


Celkem vyjela sedmdesátka autobusů. Foceno 14. září 2013.

Linka číslo 10 (interně 770) si ponechala prvenství co se týče nejkratší linky. Spojovala stanici metra Smíchovské nádraží se zastávkou MeetFactory, u které se nacházela stejnojmenná galerie.

Stáhněte si...
- Linkový jízdní řád linky číslo 10 si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky Smíchovské nádraží si stáhněte zde.
- Zastávkový jízdní řád ze zastávky MeetFactory si stáhněte zde.
  (zdroj: www.dpp.cz)


Pracovníci vrchního vedení upravují signalizaci na Staroměstské. Foceno 14. září 2013.

Dopravní podnik hlavního města Prahy na každou linku vypravil nízkopodlažní autobusy, na linkách číslo 3 a 6 se tradičně objevily také kloubové vozy. I kvůli tomu, že linky byly v provozu do půl druhé, byl také prodloužen provoz metra na všech trasách metra.

Kvůli zvýšenému pohybu chodců byl od 18.15 do cca 1.00 hodin přerušen provoz tramvají ze Staroměstské k Právnické fakultě.


Autobus linky číslo 1 po příjezdu na Staroměstskou. Foceno 14. září 2013.

A jaká jsou nejzajímavější fakta? Na 10 speciálních autobusových linek vyjelo celkem 65 autobusů, dalších 5 bylo připraveno jako operativní záloha. Všechny autobusy byly nízkopodlažní, jejich provoz zajistil stejný počet řidičů. Na místě byli dva informátoři.

Celkem byo ujeto přes devět tisíc kilometrů. Linky obsluhovaly 25 mimořádných "muzejních" a 42 pravidelných zastávek.


Dispečeři byli na místě až do konce akce. Foceno 15. září 2013.

Na hladký průběh akce dohlížela desítka dispečerů. Některým řidičům autobusů dokonce dělali předvoj a vedli je správnou trasou, jako například jeden z prvních spojů linky číslo 1 na Vítkov. Nezbývá, než jen opět vyjádřit díky nad dobře zvládnutou organizací provozu!

A na facebookové stránce Vlčoun.cz najdete tříminutový sestřih z provozu speciálních autobusových linek (přímý link ZDE).


Kloubové autobusy jezdily na linkách číslo 3 a 6. Foceno 14. září 2013.

Praha teď

zdroj: http://worldcamera.net/

zdroj: http://worldcamera.net

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

Redakce Praha:

201 praha
Krajská redakce Vlčoun.cz:
- Filip Vlček
- František Živnůstka
- Martin Röslein

Chcete posílit náš tým?
Možná hledáme právě vás!
Více informací zde.

Česká republika teď

zdroj: http://worldcamera.net/

zdroj: http://worldcamera.net

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

Ptáme se vás:

Preferujete klasické linky trolejbusů pod trolejovým vedením a nebo jste spíše pro parciální trolejbusy mimo troleje?
 

Naši mediální partneři:

      
20170702 spoluprace dopravacek

Kvalitní české firmy a zajímavé akce v dopravě:

    20160301 banner down 03 20160301 banner down 04 
Chcete být vidět na tomto místě a oslovit tak tisíce návštěvníků měsíčně? Napište nám a dozvíte se více!